Senaste Nytt
28 oktober 2016

Ragnarforskare beviljas stora summor i VRs utlysning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom medicin och hälsa för år 2016. Av de 1160 ansökningar som kom in har 254 beviljats, bland dem finns fyra Ragnar Söderbergforskare i medicin.

 

  • Marie Carlén beviljas 8,8 miljoner kronor, vilket är det högsta beviljade beloppet för ett enskilt projekt i år, för Kontroll av uppmärksamhet – det kolinerga systemets betydelse, 
  • François Lallemend beviljas 4 miljoner kronor för projektet Genetisk kontroll av neuronal överlevnad: implikationer för nya cancerterapier,
  • Ning Xu Landén beviljas 4 miljoner kronor för projektet Undersökning av regulatoriska RNA i sårkantens keratinocyter,
  • Anna Wredenberg beviljas medel i två olika utlysningar, dels 4 miljoner kronor i utlysningen för projektbidrag för Att identifiera tidiga gensvar till mitokondriell dysfunktion och dels 5,5 miljoner kronor inom utlysningen för bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö med projekttiteln Upptäcka och återskapa medfödda metabola sjukdomar. Anna Wredenberg beviljas således den största summan räknat per enskild forskare.