Senaste Nytt
09 april 2013

Ragnar Söderbergforskare i medicin

Våren 2013 kommer Ragnar Söderbergs stiftelse att inbjuda forskare i medicinska vetenskaper, som har nedanstående kvalifikationer och ambitioner, att söka anslag från stiftelsen.

Kvalifikationer
Ragnar Söderbergs stiftelse vill med detta femåriga anslag stödja lovande forskare i början av sin karriär så att de får möjlighet att etablera nyskapande forskningsmiljöer och utveckla självständighet. Utlysningen vänder sig till forskare med nydanande idéer, redan uppvisad vetenskaplig skicklighet och driftiga ambitioner att utveckla medicinsk forskning. Behöriga sökanden skall ha:

  • avlagt doktorsexamen i perioden 2007–2009 (Vid föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, sjukskrivning och militärtjänstgöring kan denna period utvidgas med frånvarons längd upp till maximalt två år.),
  • kvalificerat sig genom ytterligare forskning vid universitet, sjukhus eller företag,
  • förankring vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut för att där etablera sin forskning,
  • en forskningsplan av högsta vetenskapliga kvalitet inom medicin.

Den sökande skall inte inneha en tillsvidareanställning som forskare eller lärare vid ett svenskt universitet, inte heller vara innehavare av ERC Starting Grant eller utsedd till Wallenberg Academy Fellow.

Anslagets omfattning
Forskningsanslaget innefattar finansiering i fem år om cirka 7 miljoner kronor exkl. indirekta kostnader och lokalkostnader:

  • med egen lön på heltid,
  • löne- eller stipendieutrymme för annan junior forskare, doktorand eller forskningsassistent,
  • driftsbidrag,
  • ev. bidrag till kostnader för hemflyttning.

Indirekta kostnader finansieras i enlighet med stiftelsens aktuella policy som baseras på projektdeltagarnas aktivitet i projektet, se policy för omkostnader.

Bedömning
Huvudkriterier vid bedömningen är vetenskaplig kvalitet samt forskarens potential att självständigt och framgångsrikt driva ett forskningsprojekt och att bli en engagerad forskningsledare.

Ansökningarna granskas av sju externa sakkunniga under ledning av professor Carl-Henrik Heldin. Sakkunniggruppen arbetar fram ett förslag på kandidater som kallas till intervju av styrelsen och sakkunniga den 7 – 8 oktober. Styrelsen fattar det slutgiltiga beslutet som meddelas den 15 oktober.

Ansökan
Ansökningsperiod: 6 maj–3 juni 2013 (kl. 15). Ansökan görs i stiftelsens ansökningssystem via hemsidan.