Senaste Nytt
21 januari 2018

Petter Lundborg tilldelas Assar Lindbeck-medaljen

Assar Lindbeck-medaljen tilldelas professor Petter Lundborg vid Lunds universitet. Priset har tillkommit för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och utdelas vartannat år till en svensk forskare under 45 år som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.Projektet Hälsa som humankapital presenterades som Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi 2015 där Petter Lundborg är projektledare. 

I Nationalekonomiska Föreningens pressmeddelande står det: 

"Ett centralt tema för Lundborgs forskning är hur humankapital bildas och vilken roll det spelar för den ekonomiska utvecklingen. Han har visat hur små skillnader tidigt i livet – avseende både utbildning och hälsa – har långsiktig betydelse för framgång i yrkeslivet, effekter som också spiller över på kommande generationer. Under senare år har Lundborg intresserat sig för familjeekonomi. I en nyligen publicerad mycket uppmärksammad uppsats utvecklar han en innovativ metod för att studera samband mellan barnafödande och arbetsutbud och visar att skillnader i fertilitet har större betydelse än man tidigare trott för att förklara löneskillnader mellan män och kvinnor. I andra aktuella arbeten har Lundborg studerat hur olikheter i sparande och förmögenhet och benägenhet att ta finansiella risker överförs mellan generationer, och visat att skillnaderna främst förklaras av uppväxtmiljö medan genetiska faktorer spelar mindre roll. Lundborgs forskning har nått ut brett och han är flitigt citerad såväl i den akademiska litteraturen som i ledande internationella nyhetsmedia. Han har också varit aktiv i den ekonomisk-politiska debatten i Sverige och deltagit i en offentlig utredning och publicerat populärvetenskapliga artiklar."

I samband med att Petter Lundborg erhöll medaljen skrev han en gästkrönika på sajten Ekonomistas:

"Det är en stor ära för mig att ta emot 2017 års Assar Lindbeck-medalj. Min forskning har spänt över ett ganska brett fält inom empirisk mikroekonomi men istället för att sammanfatta den, vilket jag kommer att göra i en artikel för Ekonomisk Debatt i höst, kommer jag i föreliggande gästinlägg istället beskriva ett av mina pågående projekt. [...] En klassisk frågeställning är i vilken utsträckning sambandet mellan föräldrars och barns humankapital speglar gemensamma bakomliggande faktorer, såsom genetik, och i vilken utsträckning det speglar en kausal effekt av föräldrarnas humankapital."

Läs hela krönikan här

 

 

Mer information om Petter Lundborgs forskning

Läs mer om det beviljade Ragnar Söderbergprojektet i ekonomi 2015