Senaste Nytt
19 juni 2017

Ny metod för att studera tumörers struktur

Chris Madsen, Ragnar Söderbergforskare i medicin, et al. publicerande nyligen i Nature medicine där de presenterar en banbrytande metod för att studera struktur i vävnader och tumörer i minsta detalj. Extracellulär matrix omger alla celler och ger dem form och struktur. Den påverkar hur celler beter sig och hur sjukdomstillstånd utvecklas, till exempel vid cancer. Den spelar således en viktig roll men har tills nu varit mycket svår att studera.

Metoden, i korta drag, innebär att man löser upp celler och lämnar den extracellulära vävnaden – matrix – intakt. På så vis kan man studera tumörens struktur med en detaljrikedom och djup som tidigare inte varit möjligt. Celler som är sammanlänkade till vävnader är beroende av extracellulär matrix som grund för bindning, för att kunna samordna sig och för att förstå hur de ska agera när deras miljö förändras. Ibland går denna organisation fel och celler växer till tumörer.

– För att förstöra en tumör är det viktigt att känna till både dess struktur och grunden som den bygger på. Vi kan nu bibehålla fibrer i matrix och isolera strukturen som håller vävnader och celler på plats. Det har medfört att vi har funnit några av komponenterna i matrix i olika metastaser är unika för just den vävnaden. Tumörerna är alltså organspecifika, säger Chris Madsen.

Genom att använda de ”de-cellulariserade” organen kan vi lära oss mycket mer om hur tumörer och normala organ är byggda och vad deras skillnader är. Den nya tekniken kommer att kunna bidra till en ökad förståelse för hur tumörer och normala organ är uppbyggda och vilka skillnader de har. 

 

 

Läs mer
ISDoT: in situ decellularization of tissues for high-resolution imaging and proteomic analysis of native extracellular matrix” Nature medicine, publicerad online 12 juni 2017

Pressmeddelande från Köpenhamns universitet

Se Chris Madsens forskarsida