Senaste Nytt
26 februari 2014

Ingemar Ståhl avliden

Den 16 februari avled professor Ingemar Ståhl i en ålder av 75 år. Han var under 25 år ledamot i Ragnar Söderbergs stiftelses styrelse och dess vice ordförande. Ingemar Ståhl var professor i nationalekonomi vid Lunds universitet. Han invaldes blott 40 år gammal i Kungl. Vetenskapsakademien och var under en period medlem i kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Det säger det mesta om hans intellektuella höjd.

I stiftelsen uppskattade vi inte endast hans stora överblick över de ekonomiska forskningsområdena och goda vetenskapliga omdöme utan även hans fria och obundna tänkande. Han gick rakt på sak och kallade en katt för en katt. Han gav alltid flera perspektiv på frågorna och deras svar och kunde i den praktiska verksamheten alltid skilja ett problem från ett dilemma. 

Stiftelsens vd, Kjell Blückert, berättar: "Det sägs av forna studenter att han kunde vara en mycket underhållande och tänkvärd föreläsare. Så upplevde vi honom även i stiftelsens arbete. När Ingemar grep telefonluren – och det gjorde han gärna – inleddes hans anrop alltid med frågan 'Är det något nytt på gång?!' Man erfor alltid att han såg framåt."

För hans insatser förblir vi i stiftelsen djupt tacksamma och sänder våra tankar till hans närmaste.