Senaste Nytt
02 november 2016

Biträdande universitetslektorat i rättsvetenskap

Ragnar Söderbergs stiftelse och Lunds universitet utlyser tillsammans minst två biträdande universitetslektorat med anställning vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
– i civilrätt, företrädesvis med inriktning mot förmögenhetsrätt, internationell privaträtt eller processrätt
– i EU-rätt eller folkrätt

Ansökningstiden för båda anställningarna är 14 december 2016–8 februari 2017.
Ansökan ska göras via Lunds universitets ansökningsportal, men även därefter registreras elektroniskt hos Ragnar Söderbergs stiftelse. Behöriga sökande ska ha avlagt doktorsexamen under perioden 8 februari 2010–8 februari 2017 (perioden kan utvidgas vid bl.a. föräldraledighet).

Mer information om anställningarna och närmare anvisningar kommer att finnas här och på Juridiska fakultetens hemsida inom kort.

Kontaktperson vid Juridiska fakulteten i Lund: Kanslichef Helena Josefsson, 046-222 10 95, helena.josefsson@jur.lu.se