Senaste Nytt
18 januari 2016

Assar Lindbeck-medaljen

Assar Lindbeck-medaljen, som delas ut vartannat år ”för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser, till en forskare som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap” tilldelas professor Oskar Nordström Skans.

 

Motiveringen lyder: ”Oskar Nordström Skans är en av Sveriges främsta forskare inom empirisk mikroekonomi, och har publicerat en imponerande rad forskningsuppsatser inom en bred uppsättning ämnen; dessa spänner över penningpolitik, beteendeekonomi och statskunskap även om kärnan ligger inom det arbetsmarknadsekonomiska fältet. Sammantaget är hans forskning ett av de främsta exemplen på hur svenska register- och surveydata kan användas för att undersöka fundamentala ekonomiska processer och bedöma den empiriska relevansen hos ekonomiska teorier. Mycket av Nordström Skans senare forskning berör företagens roll på arbetsmarknaden, och studerar bland annat rekryteringsmönster, lönebildning, sökfriktioner på arbetsmarknaden, och incidensen av konsumtionsskatter.

Parallellt med en imponerande forskningsproduktion har han också, i Assar Lindbecks anda, varit mycket aktiv i den ekonomiskpolitiska diskussionen i Sverige; dels genom att publicera ett mycket stort antal populärvetenskapliga artiklar och böcker, och dels som ansvarig för Långtidsutredningen 2011, som innefattade den första breda kommissionsrapporten (i fyra volymer) om den svenska arbetsmarknaden sedan Lindbeckkommissionen på 1990-talet.”

Assar Lindbeck-medaljen delats ut vartannat år sedan 2007. Tidigare pristagare är Mariassunta Giannetti (2013), Per Strömberg (2011), David Strömberg och Jakob Svensson (2009) och Tore Ellingsen (2007).

 

Läs mer

Oskar Nordström Skans ingår i Ragnar Söderbergprojektet Makroekonomiska modellers underliggande antaganden som beviljades finansiering från stiftelsen 2013. 

Nordström Skans installerades som professor vid Uppsala universitet den 13 november 2015.

Foto: Oskar Nordström Skans, lånad från hans personliga webbsida.