Senaste Nytt
20 juni 2016

Anna Brattström IMIT-stipendiat

Anna Brattström, Ragnar Söderbergforskare i ekonomi och en av deltagarna i projektgruppen En longitudinell studie om entreprenöriella grupper, har mottagit IMITs stipendium för lovande unga forskare inom Management of Innovation and Technology.

Stiftelsen IMIT bedriver och stödjer forskning och utveckling inom teknisk, industriell och administrativ förnyelse.

Prismotiveringen lyder: 

"Brattström har på kort tid bidragit till ny värdefull kunskap om hur förtroende mellan olika företagspartners påverkar produktutveckling. Resultaten från hennes forskning har publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter av hög kvalitet. Brattströms forskning har hög praktisk relevans inom IMITs områden, och hon har under såväl doktorandtiden som hennes första år som disputerad forskare ansträngt sig för att föra ut resultaten från sin forskning till studenter, företagsledare, myndigheter och politiker genom bl.a. föreläsningar och populärvetenskapliga rapporter och artiklar i såväl IMITs tidskrift "Management of Innovation and Technology" och Entreprenörskapsforums rapportserie. Hon är mycket aktiv vid internationella och nationella konferenser och bidrar på olika sätt att bygga broar mellan forskargrupper vid olika lärosäten i Sverige.

Hennes forsking har rönt internationell uppmärksamhet och hon var en av tre finaliser i ISPIMs och Wiley’s utmärkelse för avhandlingar inom Innovation Management. Hon har i stark konkurrens belönats med Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets ”unga forskarpris”."