Senaste Nytt
16 augusti 2017

Aggressiva hjärntumörer och syrebrist

Ragnar Söderbergforskaren i medicin, Alexander Pietras, har publicerat en studie som delvis kan förklara varför tumörcellerna står emot behandling vid en aggressiv hjärntumör, glioblastom, där patienterna i genomsnitt endast överlever 15 månader. Upptäckten kan leda till nya behandlingar för att påverka resistenta tumörceller.

Alexander Pietras har kartlagt signalvägar som tycks skilja mellan behandlingsresistenta och behandlingskänsliga hjärntumörceller. Studien som nu presenteras visar på en nyupptäckt interaktion mellan ett protein (CD44) som finns på ytan av cancerstamcellerna och ett annat protein (HIF-2alpha) som spelar en central roll vid syrebrist. Tumörceller drabbas ofta av syrebrist eftersom de växer snabbade än blodkärl hinner bildas. Aggressiva, resistenta tumörceller (så kallade cancerstamceller) reagerar som om de har syrebrist fastän de ofta kan hittas nära blodkärl där de har gott om syre. Man vet att tumörer med syrebrist ofta är mer aggressiva.
 
När en cell får syrebrist stabiliseras HIF-proteinet för att bemöta bristen genom att bland annat spara energi – men i de studerade cancerstamcellerna tycks denna funktion vara aktiv trots att cellerna inte lider av syrebrist. Fynden förklarar hur cancerstamceller kan utnyttja HIF-proteinet trots att de i hjärntumörer ofta befinner sig i de bäst syresatta delarna. Cancerstamcellernas svar på syrebrist regleras alltså annorlunda och följden blir mer aggressiva celler som inte svarar på behandling. Möjligen är det dessa cancerstamceller som sedan ger upphov till återfall i sjukdomen.
 
Resultatet av studien tyder på att interaktionen med CD44 – som är specifik för cancerstamceller – är avgörande för denna syre-oberoende stabilisering av HIF-proteinet. Upptäckten öppnar förhoppningsvis upp för nya möjligheter att terapeutiskt påverka resistenta tumörceller.
 
 
 
 
Studien, Cell Reports 2017:
Johansson E, Grassi ES, Pantazopoulou V, Tong B, Lindgren D, Berg TJ, Pietras EJ, Axelson H, and Pietras A. CD44 Interacts with HIF-2a to Modulate the Hypoxic Phenotype of Perinecrotic and Perivascular Glioma Cells. http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2017.07.049