Artiklar
05 januari 2016

Dagspressen har övergivit facklitteraturen

Kvalificerade recensioner av facklitteratur kan ersätta själva läsningen av böckerna och på så sätt allmänbilda läsaren. Dessutom är de ett sätt för universiteten att uppfylla tredje uppgiften – som de i dag försummar. Det menar Kay Glans, som för snart fyra år sedan startade recensionstidskriften Respons.

– Dagstidningarna har släppt facklitteraturen. Det var nyligen debatt om den skönlitterära kritikens marginalisering, men facklitteraturen var då en icke-fråga, säger Kay Glans.

Under de 20 år han varit verksam redaktör – bland annat som redaktör för Svenska Dagbladets Under strecket och som chefredaktör på tidskriften Axess – har dagstidningarnas upplagor stadigt minskat. I jakten på en ny, ung publik, har recensionerna av facklitteratur fått stryka på foten. Det är en strategi som inte fungerar, menar Kay Glans. De unga är ändå inte betalningsvilliga och tidningarna riskerar att förlora den äldre publik som har både tid att läsa och råd att betala.

Enligt Kay Glans kan en genomarbetad, utförlig recension i många fall ersätta läsningen av en bok, eftersom den återger det väsentliga innehållet.  Att löpande få tillgång till kvalificerade sammanfattningar av fackböcker ger översikt och allmänbildning till både den ”vanlige” läsaren och personer verksamma i den akademiska världen, menar han. Men den tillgången har alltså sinat.

– Vart vänder du dig som akademiker om du vill hålla dig à jour med diskussionen utanför ditt specialområde? Du får numera praktiskt taget ingen orientering i dagstidningarna, säger Kay Glans.

För snart fyra år sedan startade han därför, tillsammans med förläggaren Lars Grahn och historikern Alf W Johansson, tidskriften Respons. Tidskriften består huvudsakligen av recensioner av nyutkommen facklitteratur på svenska (inklusive översättningar) inom humaniora och samhällsvetenskap. Texterna är betydligt längre än dagstidningarnas motsvarigheter och är dessutom skrivna av sakkunniga akademiker.

Förutom att vara en väg till allmänbildning menar Kay Glans att recensioner av facklitteratur bidrar till att fullgöra universitetens och högskolornas så kallade tredje uppgift.* Det är ett krav som blir allt svårare att uppfylla när dagstidningarnas utrymme för recensioner av facklitteratur krymper. Han tycker heller inte att universiteten hittills har tagit tredje uppgiften på allvar:

– Om jag vill veta vilka publikationer som ett universitet ger ut måste jag vara något av en detektiv. Varför gör de så lite för att tillgängliggöra forskningen? Varför finns det så få universitetsförlag? Vi hade räknat med litet draghjälp från institutionerna, eftersom Respons ligger i deras intresse.

Men kanske håller inställningen hos lärosätena på att förändras, tillägger Kay Glans. Nyligen blev han utnämnd till hedersdoktor vid Uppsala universitet – och i motiveringen till utnämnandet nämns Respons som en viktig aktör för att uppmärksamma facklitteraturen.

Kay Glans ser även ljust på Respons framtid. Han påpekar att det varken saknas skickliga skribenter eller intressant facklitteratur att recensera: Akademikerna har blivit mer utåtriktade och har generellt ett mer tillgängligt språk. Dessutom finns det många intressanta böcker att skriva om. De större förlagen ger inte längre ut facklitteratur i samma utsträckning, men det initiativet har tagits över av ett växande antal småförlag. Framöver hoppas han på att utöka Respons upplaga från sex till nio nummer om året för att bättre spegla förlagens utgivning.

Och han understryker än en gång vikten av att facklitteraturen bereds plats i det offentliga samtalet. Om vi misslyckas med det kommer bokskrivande att bli en syrefattig verksamhet, säger han:

– Böcker finns egentligen bara när de blir lästa och omdiskuterade. Jag tänker ofta när jag redigerar en recension att om inte vi skrev om denna bok så skulle nog ingen annan heller göra det. Det påverkar författarna på ett djupt plan om de på förväg misstänker att ingen kommer att offentligt kommentera deras texter. Skrivandet blir en deprimerad och introvert verksamhet, i stället för någonting offensivt och utåtriktat.

FAKTA: Tidskriften Respons och Ragnar Söderbergs stiftelse
Respons, med underrubriken "recensionstidskrift för humaniora och samhälle", startades 2012 och kommer ut med sex nummer om året. Sedan början på 2015 ger Ragnar Söderbergs stiftelse anslag till tidskriften. Stiftelsen publicerar dessutom en utvald text från varje nummer på sin webbplats. Senast publicerade vi Lars Grahns recension av Stefans Svallfors Kreativitetens människan.

Läs mer:
Tidskriften Respons (officiell webbplats)
Kay Glans hedersdoktor i Uppsala

* Tredje uppgiften är högskolornas och universitetens lagenliga uppgift att samverka med samhället, informera om sin verksamhet och verka för att forskningsresultaten kommer till nytta.
 

Text: Anette Lindh
Foto: Jenni Sandström