Transplantation av insulinproducerande celler

Vi vill finna nya strategier för att kontrollera inflammation och nybildning av blodkärl. Målsättningen är därigenom kunna förbättra överlevnaden av insulinproducerande celler vid transplantation till diabetespatienter. Se filmen om Mia Phillipson »