Nytta och nöje

En akademisk forskningsgrupp är aldrig statisk utan medlemmarna byts kontinuerligt ut genom naturliga processer. Master- och kandidatstudenter, som avslutar sina utbildningar med ett laborativt fördjupningsarbete, stannar hos oss under en termin medan sommarforskarstudenter bara är här under de varmaste månaderna. Doktorander och postdoktorer, som lär och vidareutbildar sig inom forskaryrket, följer gruppen under en längre tid innan de fortsätter vidare. Vår grupp ingår även i en större enhet där tre grupper delar laborativ yta och kontor. Hur får man denna föränderliga grupp att arbete mot samma mål?

Jo, genom en kombination av nytta och nöje. 

Höstterminen kommer att inledas med en minikonferens där hela enheten samlas för några dagars vetenskapliga presentationer och diskussioner. Varje termin kommer även att avslutas med en vetenskaplig statusrapport för min grupp där jag sammanfattar våra framsteg och utmaningar. Vi har även introducerat korta metodkurser inom enheten där centrala metoder delas och utvecklas. Nästa vecka börjar vår optogenetiska workshop och innan sommaren höll enheten en kurs fokuserad på histologi. Varje termin avslutas också med en gemensam städdag av labbet följt av grillfest (juni) eller julfest (december), vilka har varit mycket uppskattade. Jag ser fram emot höstens förenande sammankomster.

 

 

Foto: Malin Lagerström (längst fram till höger) med forskargruppen, vårterminen 2014.