Inspirationsresa

Nu är det snart dags att åka hem från Baltimore, Maryland, som varit värdstaden för årets upplaga av årsmötet i American Society for Bone and Mineral Research. Detta möte är det största inom benfältet och omfattar både preklinisk och klinisk forskning, och man får ta del av det allra senaste inom benfältet i stort. Över 1400 postrar presenterades på tre dagar och ett stort antal muntliga presentationer och symposier. Det går ju inte att fokusera på allt, men det är viktigt att inte endast koncentrera sig på sin egen forsknings-nisch utan att lyfta blicken och ta del av forskning inom andra områden i benfältet och även andra forskningsfält.  Det är då de där ideérna kommer, som till en början kan verka väldigt långsökta men som i slutändan är de som för forskningen framåt.

En viktig anledning till varför man åker på möten är ju att få tillfälle att interagera med andra forskare. När det gäller interaktion så är just poster-sessionerna väldigt bra. Där får man möjlighet att diskutera forskningen på ett avslappnat sätt och man kan utbyta ideér om metoder och annat.  

På hemresan ska jag sätta mig och renskriva anteckningarna från mötet. Anteckningsblocket är med hela tiden och man skriver ner de tankar och ideér som dyker upp. Vissa ideér kan kännas jättebra när man skriver dom, men vid närmare eftertanke så inser man att de kanske inte är genomförbara eller kommer att leda vidare, medan andra ideér blir nya projekt när man kommer hem. Har på känn att det kan finnas små frön till ny rolig forskning någonstans i det där anteckningsblocket…