Nyckeln till cancerns gåta

Vi vill förstå vad som styr olika stamcellers förmåga att återskapa vävnad, särskilt hur sårläkning och omprogrammering av stamceller kan leda till hudcancer. På sikt kan det möjliggöra en ny riktad cancerterapi mot transformerade stamceller. Se filmen om Maria Kasper »