Implikationer för ekonomiska styrmedel

Forskningsprojektet syftar till att studera kopplingen mellan makroekonomin och de biofysiska processerna som på global nivå reglerar livsmiljön på jorden. Under det senaste århundradet har omfattningen av mänsklig aktivitet ökat mycket kraftigt och med den följer påverkan på flertalet globala biofysiska processer.