Mitt kommande år

Efter att ha utsetts till Ragnar Söderbergforskare i medicin förväntar jag mig nu att kunna koncentrera mig mer på min forskning och lägga mindre tid på att söka nya projektanslag. Jag ser verkligen fram emot att kunna sjösätta nya ambitiösa projekt med högre potential men därmed också med osäkrare resultat. Detta har tidigare inte varit möjligt på samma sätt då mina anslag då spänt över kortare perioder än fem år och jag behövt visa upp kontinuerlig progress för att generera meriter samt demonstrera projektens genomförbarhet. Den ökade ekonomiska flexibiliteten gör också att jag ser fram emot att rekrytera ambitiösa personer på post doc-nivå för att driva de nya projekten. Men framför allt innebär denna utmärkelse en kvalitetsstämpel på min forskning, vilket kommer generera synergistiska effekter och öka övertygelsen både inom och utom min forskargrupp på att det vi gör är viktigt.

Jag hoppas att vi genom vårt arbete kommer fram till sätt att styra vårt immunsystem för att därmed kunna dra nytta av dess breda potential. Vårt mål är att kunna skräddarsy behandlingar där vi får immunsystemet till att motverka sjukdom genom att förbättra sårläkning och kärlnybildning, eller minska inflammatoriska reaktioner och avstötningsprocesser.