Artiklar
09 februari 2016

Vi ska kombinera hjärna och hjärta

Det enda som har varit konstant sedan Ratos bildades är viljan till ständig förändring. Det säger Susanna Campbell, vd för bolaget som ända från starten 1866 haft kopplingar till familjen Söderberg. Vi träffade henne för att prata om aktivt bolagsägande, samhällsengagemang och det kommande 150-årsjubileet.

De pengar som Ragnar Söderbergs stiftelse varje år använder i sin forskningsfinansiering kommer huvudsakligen från stiftelsens aktieägande i Ratos. Bolaget har sina rötter i stålgrossisten Söderberg & Haak, där Söderberg hette Per Olof i förnamn och var farfar till stiftelsens grundare. Men sedan Söderberg & Haak bildades har mycket hänt. I dag är Ratos ett framgångsrikt investeringsbolag som äger 18 bolag i skilda branscher, däribland svenska beslutsstödsföretaget Bisnode, finska LED-belysningsbolaget LEDil och norska byggbolaget HENT. Vi träffade vd:n Susanna Campbell för att ställa några frågor om bolaget, som i år firar 150 år.

Hur skulle du kort sammanfatta Ratos affärsmodell?
– Ratos handlar om att utveckla medelstora nordiska bolag och göra dem mer framgångsrika. Vi utesluter inte andra geografier i framtiden, men det är i Norden vi har vårt starka nätverk och vårt starka namn i dagsläget. Vi går in i ganska mogna bolag, när de redan har en bevisad affärsmodell, men där vi kan hjälpa dem att växa ytterligare. Det handlar om att stötta ett bolag och ta det från en punkt till en annan framöver.

Vad utmärker er jämfört med andra investeringsbolag?
– Vi investerar i medelstora onoterade bolag med tydlig utvecklingspotential och sätter oftast en ambitiös förändringsagenda under vår tid som ägare. Det som skiljer oss från övriga aktörer i branschen är att vi har ett mer långsiktigt ägande och oftast äger ett bolag 7–10 år. Vi kan göra mer genomgripande förändringar som man inte hinner med vid ett mer kortsiktigt ägande. Om du till exempel ska satsa på en ny marknad eller bygga en ny fabrik tar det lång tid. Vi äger också betydande andelar av våra bolag, vilket vi anser är en förutsättning för att kunna vara aktiva ägare.

Vad innebär det att ni är ”aktiva ägare” i era bolag?
– Det innebär ett stort engagemang i bolagen, att man kombinerar hjärna och hjärta. Vi ska vara engagerade som människor. Bolagen ska inte tycka att Ratos, det är några som är långt, långt borta, utan de ska känna sig nära och stöttade av oss.

På vilket sätt stöttar ni bolagen konkret?
– På en massa olika plan. Bland annat genom vårt nordiska nätverk av personer med erfarenhet av olika branscher och funktioner, som vi kan koppla in vid olika frågor som ett bolag stöter på. Och Jenny (Askfelt Ruud, som ansvarar för bolagets hållbarhetsarbete*) stöttar bolagen i utvecklingen av deras hållbarhetsarbete. Ett litet bolag är ofta inte så moget vad gäller hållbarhet eftersom det i vissa fall handlar om nya och komplexa frågor. Men vi har resurserna att investera i personer som kan det här riktigt bra och som kan utbilda och stötta.

Hur pass stor del är hållbarhetsarbetet av er affärsmodell?
– Det blir en allt viktigare del. Det ligger i vårt DNA, med tanke på kopplingen till stiftelsen. Familjen Söderberg har ju verkligen också engagerat sig i samhällsutveckling genom historien, genom verksamheten gentemot högskolor och forskning. Vi firar 150 år. Vill ett företag överleva i 150 år till så måste det finnas en förståelse för att det har en roll i en samhällsutveckling.

Har bolagsägare en skyldighet att tänka på samhällsutveckling?
– Ja, i grund och botten tycker jag det. Som företag är du också en samhällsaktör. Det skapar även en stolthet och ett engagemang hos mig och mina kollegor.

Jag har förstått att det finns flera stiftelser eller forskningsinstituter som är ägare i Ratos, varför är det så?
– Vi har en ganska hög utdelning och prioriterar det, vilket gör att ägarna kan använda utdelningen till de ändamål som de gynnar. Jag tror också att de känner att vi har sunda värderingar och att de inte behöver skämmas för att vara ägare i Ratos.

Hur kommer det märkas att ni firar 150 år under 2016?
– Vi har tänkt att vi ska fira lite grann hela året. Vi planerar att ge ut en bok och ser jubileet som en möjlighet att kommunicera kring vilken betydelse Ratos och familjen Söderberg har haft för utvecklingen av svenskt och även nordiskt näringsliv genom tiderna.

Hur har Ratos utvecklats under de senaste 150 åren?
– Enormt mycket och det är nog tur. Det enda som har varit konstant i 150 år, det är utvecklingen. Vi är idag inte ens särskilt lika hur vi var för tio år sedan. Det har hänt jättemycket. Det som är gemensamt för hela vår historia är den entreprenöriella andan. Entreprenörskap, utveckling och förändring är den röda tråden.

Vad hoppas du på för framtiden?
– Jag hoppas att vi kan ha en tydlig roll som pådrivare av utveckling, att vi kan bygga framgångsrika, hållbara nordiska bolag även framöver. Jag tror att ägare som Ratos behövs. Det vill säga, ägare som inte bara fokuserar på de stora bolagen utan som är med och bygger upp bolag så att de förhoppningsvis blir större och riktigt, riktigt stora bolag. Sedan hoppas jag att vi om 10–20 år ser väldigt annorlunda ut igen. Står vi stilla blir vi omkörda och obsoleta ganska snabbt, det gäller att ständigt utvecklas och vara i takt med tiden.

 

Läs mer:
Ratos webbplats

*Hållbarhetsarbete eller ”CR-arbete”: CR är en förkortning för corporate responsibility, vilket betyder ”företagsansvar” och är företags strävan efter en hållbar verksamhet. Ratos har skrivit under Global Compact, som är FN:s tio principer för ett hållbart näringsliv inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption samt PRI (Principles for Responsible Investments) som är motsvarande principer för ansvarsfulla investeringar.

Text: Anette Lindh
Foto: Ratos