Blogg
30 mars 2015

I full karriär

En god ordning vid Lunds universitet är att rektor inbjuder forskare som fått stora anslag till lunch, understundom även tillsammans med finansiärer. Jag kan tänka mig att det för yngre forskare innebär en positiv markering att de räknas som viktiga i universitetsgemenskapen. Den 18 mars hade jag tillfälle att tillsammans med Cristian Bellodi och Göran Karlsson, bägge Ragnar Söderbergforskare i medicin, träffa rektor Torbjörn von Schantz och otvunget samtala om deras forskning och forskarsituation. Det blev också tillfälle att litet mer ”högtidligt” skriva under rekvisitionsavtal och markera stiftelsens intresse för hur universitetet anställer sina forskare.

Vår stiftelse har haft tre omgångar av utlysningen Ragnar Söderbergforskare i medicin. Dessa är vi mycket nöjda med utfallet av – och vi ska ha två omgångar till innan vi utvärderar satsningen. Vi räknar med att fortsätta utlysningen, men är förstås alltid lyhörda för hur forskarsamhället identifierar sina behov och för hur externa bidrag bäst passar in i universitetets struktur.

Vi utreder för närvarande möjligheten att som extern finansiär bidra till stabiliseringen av forskares karriärvägar. Detta skulle kunna ske genom biträdande lektorat. Dels skulle våra stora anslag kunna kopplas till sådana, dels skulle stiftelsen i samarbete med intresserade lärosäten kunna utlysa specificerade karriärtjänster som postdoktor eller biträdande lektor.

Återstår att se hur universitetsvärlden med sin sakkunskap responderar på denna invit.

Kjell Blückert

Årets utlysning Ragnar Söderbergforskare i medicin öppnar den 27 april och deadline för ansökan är den 27 maj kl. 15.00. Läs mer om utlysningen här.

På övre bilden syns Torbjörn von Schantz tillsammans med Cristian Bellodi. På nedre bilden från vänster: Kjell Blückert, Torbjörn von Schantz, Cristian Bellodi och Göran Karlsson.
Foto: Åsa Hansdotter