Blogg
30 september 2015

Extra allt

Att alla springer på samma boll, brukar vara en beskrivning av hur maskineriet för extern forskningsfinansiering fungerar. De senaste åren har finansiärerna sprungit på bollar av typen doktorander, excellenta forskningsmiljöer, unga forskare, internationell rekrytering. Förvisso har var tid sina akuta problem, som kräver ordentliga åtgärder. Ändå skulle man förstås önska att den svängighet som uppstår till följd av sådana modetrender kunde ersättas med större framförhållning och mångfald.

Man skulle med andra ord önska sig någon sorts synlig osynlig hand som kunde reglera marknaden för att få den i balans. Än bättre vore det förstås om finansiärerna inte sneglade på varandra utan frimodigt lade sina öron mot mark(nad)en, lyssnade och sedan handlade utifrån forskarsamhällets långsiktiga behov.

Vetenskapsrådet kan sägas vara en synlig hand som pekar med hela handen. Nu senast har rådet, som resultat av ett större kartläggningsarbete, kommit med en rapport om Forskningens framtid! Vägval för framtidens forskningssystem. Mål och rekommendationer. Här ges med gediget empiriskt underlag handfasta rekommendationer till regering, lärosäten och forskningsfinansiärer.

Rekommendationerna är att satsa på mer av allt: fria projektbidrag, basanslag, miljöstöd, riktade satsningar, karriärsystem, samverkan och nyttiggörande av forskningen. Ja, även samverkan och samordning med icke-statliga finansiärer nämns som önskvärt.

Allt detta är gott och väl, men… En extern forskningsfinansiär bidrar med det som kallas fria projektbidrag; det vill säga en forskare får medel för en begränsad uppgift under en viss bestämd tid. Vad skulle en ökning av sådana bidrag åstadkomma? Med fler projektbidrag kommer troligen visstidsanställningarna att öka och det menar ju de flesta vara ett otyg. Om man däremot kopplar ihop de externa forskningsbidragen med ett karriärsystem som leder till tillsvidareanställning (postdoktor och biträdande lektorat), skulle detta kunna undvikas. Frågan är om lärosätena – och finansiärerna med för den delen – är beredda till en sådan manöver. Eller ska de fria projektbidragen endast vara till för dem som redan har en tillsvidareanställning?

Kjell Blückert