Blogg
19 augusti 2015

EUFORI – om stiftelsers betydelse

Med viss samhällsvetenskaplig forskning tycks det vara så att vi får bekräftat det som vi redan visste – eller anade, misstänkte, tog för givet. Men trots att vi tror att vi ”vet” att något förhåller sig på ett visst sätt är noggrann statistik och metodiskt utförda studier viktiga för att göra denna kunskap säkrare. Den kan då användas som tyngre argument i sammanhang där man inte redan hade denna ”intuitiva” kunskap.

I en nyligen genomförd studie med forskargrupper från alla länder i EU (plus Norge och Schweiz) har man studerat stiftelsers bidrag till forskning och utveckling/innovation i de olika europeiska länderna. Här presenteras inte bara finansiell statistik. Här beskrivs även arbetssätt och samverkansformer – och så trendspanas det. Forskningsprojektet bär den inbjudande förkortningen EUFORI, vilket står för The European Foundations for research and Innovation Study.

EUFORI kommer inte med så mycket breaking news, men sammantaget blir det en alldeles utmärkt kunskapsöversikt. Vem visste exempelvis att stiftelsernas sammantagna insats är lika stor som häften av satsningarna i EU:s storsatsning Horizon 2020?

EUFORI-studien innehåller en rapport från varje deltagande land och därtill en syntesrapport. För den svenska rapporten har forskarna Stefan Einarsson och Filip Wijkström vid Handelshögskolan i Stockholm ansvarat. De pekar i sin slutreflektion och -rekommendation på vikten av att stiftelser agerar självständigt och innovativt och inte endast följsamt imiterar staten.

Det finns emellertid många goda exempel på hur stiftelsefinansiärer har identifierat behov i forskarvärlden och svarat upp mot dessa med nya finansieringsformer, och som de statliga finansiärerna sedan tagit efter. Man kan exempelvis nämna satsningarna på starka forskningsmiljöer och unga forskare.

Slutklämmen från den svenska rapporten är väl värd att citeras:

"There might be a considerable risk, from the perspective of the particular role as an alternative model or practice identified in this report, that foundations by imitating the heavier and more influential public sector research councils might become players behaving just like any of the others in the field, therefore failing to add pluralism to the system. There might of course be a lot to learn from how the public sector research councils work (or from the R&D departments of large corporations), but foundations should, in our view, at the same time act as a complement to the regular structure of the research field and also try to leverage the strengths of the organisational and institutional distinctiveness of their organisational form."

Kjell Blückert

Läs mer:
EUFORI-studien har initierats av Europeiska kommissionen och koordinerats av Center for Philantropic Studies vid Amsterdams universitet. Allt material kan hämtas hem från www.euforistudy.eu.