Blogg
17 oktober 2014

Det landsgagneliga är internationellt

Forskningens republik har inga gränser. Kunskapstörst och kunskapssökande driver unga begåvade människor att söka sig nya jaktmarker. De dras dit där de bästa möjligheterna finns. I år accentueras mer än någonsin denna dimension i forskningen, när vi har haft glädjen att presentera 2014 års Ragnar Söderbergforskare i medicin. 7 unga forskare från en rad olika länder med erfarenhet från forskning i ännu fler länder får genom ett anslag på cirka 8 miljoner kronor möjlighet att bygga sin forskningsgrupp starkare och vidareutveckla sin forskning.

Den internationella rörligheten är ett signum på god forskning. Samarbeten och konkurrens sker på en global marknad. Erfarenhetsutbyte måste gå över gränser. Så har det alltid varit. Redan på medeltiden var detta gränsöverskridande en självklarhet. Då kunde svenska lärde ha höga befattningar vid universitet på kontinenten. Deras professionella meriter var avgörande. Så har det också varit i årets beviljning av Ragnar Söderberganslagen. Vi har inte haft någon särskild satsning på internationalisering. Meriterna har fällt avgörandet.

Det finns en paradox inbyggd i ändamålsformuleringen i vår och många andra stiftelsers stadgar: uttryckt med en gammaldags formulering om ”främjande av forskning av landsgagnelig innebörd”. Såvitt jag förstår är denna ordvändning en beskrivning av ett tidigare mer eller mindre formellt samhällskontrakt, vars syfte kan formuleras ungefär så här: en forskningsstiftelse åtnjuter skattefrihet mot att pengarna gör nytta i nationalstaten. Från 1800-talet lägger nationalismen sin skugga över vårt samhällsliv.

På senare tid skulle vi kunna säga att det skett en glidning i tolkningen av detta samhällskontrakt, så att den forskningsfrämjande verksamheten numera bör vara till gagn för nationalstaten. Vi blir mer och mer medvetna om att det som är bra för Sverige allt som oftast har internationella dimensioner. Kanske börjar det också bli ”naturligt” att Sverige i sin helhet är en del av en större region.

Det är mycket glädjande att så många forskare från Sverige skaffar sig möjligheter att åka iväg till inspirerande forskningsmiljöer och lika glädjande att forskare från andra länder finner våra universitetsmiljöer så attraktiva att de väljer att komma hit. Årets sju Ragnar Söderbergforskare i medicin kommer med en stor personlig potential. Det är en förmån för stiftelsen att få bidra till att förverkliga deras forskningsplaner.

Kjell Blückert

 

Läs om Ragnar Söderbergforskarna i medicin 2014

 

Foto: Mona Norman