Serendipity in science

Neurons are responsible for regulating most bodily functions, including pain and itch, which so far has been our focus of research. However, serendipity partially changed the course of our work during 2015.

Här bloggar våra Ragnar Söderbergforskare i medicin. Följ deras spännande arbete!

03 Juli 2016

Almedalen

Ragnar Söderbergs stiftelse närvarar under Almedalsveckan Till kalender »

Forskning

Ragnar Söderbergs stiftelse stödjer ”vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga”. Läs mer om anslag inom de olika områdena.

 

Ekonomisk vetenskap »

Medicinsk vetenskap »

Rättsvetenskap postdoktor »

Rättsvetenskap projekt »

Swedish Foundations' Starting Grant »

 

Om stiftelsen

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap. 

Läs mer om stiftelsen »